Kolejne spotkanie i warsztaty w cyklu CRASH Mondays